Posts

ANTARA PENAMA DAN BENEFISIARI POLISI TAKAFUL

10 April 2017 6:00 PM
KITA membeli polisi takaful bagi tujuan perlindungan untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga. Seringkali matlamat utama ialah supaya sekiranya kita mening­gal dunia, ahli keluarga kita akan menerima sejumlah wang untuk meneruskan kehidupan mereka tanpa kita.
Persoalan yang sering timbul ialah manfaat takaful yang dibayar kepada ahli keluarga kita itu pusaka atau tidak? Apa bezanya jika ia pusaka ataupun tidak? Besar perbezaannya. Sebelum pewartaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, pelanggan hanya boleh menamakan penama untuk me­nerima manfaat takafulnya jika dia meninggal dunia. Penama ini adalah wasi dan dia berkewajipan untuk mengagihkan semula manfaat polisi ini kepada semua waris mengikut hukum faraid. Dalam keadaan tertentu selain pasangan, anak-anak dan ibu bapa, adik-beradik juga merupakan waris mengikut hukum faraid yang berhak ke atas manfaat polisi itu.
Selepas pewartaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, pelanggan takaful kini mempunyai pilihan…
PENGURUSAN HARTA PUSAKA Diterbitkan dalam Perkhidmatan Baitulmal Pengenalan Harta Pusaka Dalam Islam terdapat suatu kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan dengan faraid sebagaimana yang diputuskan di dalam Al-Quran. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut Hukum Syarak setelah diuruskan jenazah si mati, dibayar hutang piutangnya dan dilaksanakan wasiatnya (sekiranya ada). Ia dibahagikan mengikut kadar yang telah ditetapkan ataupun secara permuafakatan. Pembahagian tersebut tertakluk kepada sebab dan syarat-syarat tertentu dan tiada yang menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: "Allah perintahkan kamu (mengenai pembahagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggal…

Sebab-sebab Isteri Boleh Menuntut Fasakh

Image
Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (WP) 1984.
Seksyen 52 AUKI (WP) 1984
1. Isteri tidak mengetahui keberadaan suami (7 tahun lebih) 2. Suami tidak bagi nafkah (tempoh 3 bulan ). 3. Suami dihukum penjara 3 tahun atau lebih. 4. Suami tak beri nafkah batin, tanpa sebab yang munasabah (selama tempoh 1 tahun) 5. Suami mati pucuk. 6. Suami gila (2 tahun)/ penyakit kusta/penyakit kelamin yang boleh berjangkit. 7. Isteri yang dikahwinkan oleh wali mujbir sebelum baligh. Kemudian menolak perkahwinan itu           sebelum 18 tahun. Dia belum disetubuhi. 8. Penganiyaan berikut:     a. Lazim menyakiti isteri / kehidupan yang menderita.     b. Berkawan dengan perempuan jahat     c. Cuba memaksa isteri hidup secara lucah.     d. Melupuskan harta isteri atau halang isteri menggunakan hartanya.     e. menghalang isteri menjalankan kewajiban agama.     f. Tidak adil dalam penggiliran (poligami) 9.   Isteri belum disetubuhi dalam tempoh 4 bulan 10. Isteri tidak setuju berkahwin atau perkahwinan …

PERSOALAN TENTANG PENAMA KWSP

Seorang bukan Islam meletakkan penama seorang rakan muslim dlm akaun kwsp. Individu bukan Islam itu meninggal dunia. KWSP keluarkan wang kepada rakannya yang Muslim.

Apa patut rakannya buat dengan duit kwsp tersebut?

Patutkah dia memulangkan balik kepada keluarga simati (bukan Islam) atau gunakan wang tersebut?

Jawapan :

Penamaan Bagi Ahli Orang Islam

1. Bagi ahli yang beragama Islam, orang yang dinamakan hanya bertindak sebagai wasi/pentadbir (administrator) yang bertanggungjawab untuk mengagihkan simpanan mengikut Hukum Faraid kepada waris-waris ahli yang berhak.

Penamaan Bagi Ahli Bukan Islam

2. Penama adalah merupakan penerima mutlak (benefisiari) kepada simpanan ahli yang meninggal dunia.

Yang penting ahli (pemilik akaun) itu Islam atau Bukan Islam.

FARAID DAN HARTA SEPENCARIAN

Image
FARAIDH: Bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam bagi ahli waris. ILMU FARAIDH: Ilmu mengenai cara pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
12.2    BAHAGIAN-BAHAGIAN FARAID WARIS UTAMA
Suami                         ¼ (ada anak),1/2 (tiada anak)             Isteri                            1/8 (ada anak), ¼ (tiada anak) Bapa                           1/6 Ibu                               1/6 Anak (P)                      ½ (jika seorang), 2/3 (jika lebih dari seorang) Anak Lelaki                Asabah (menghabiskan baki harta)
Ringkasan vApabila kita melihat bahagian isteri, sekiranya suaminya meninggal dunia tanpa anak maka bahagian isteri adalah ¼ bahagian, vSekiranya mereka mempunyai anak maka isteri akan mendapat 1/8 bahagian. vSekiranya suami tersebut berkahwin lebih dari seorang maka isteri-isteri tersebut akan berkongsi secara sama rata.
Contoh:
Pada tahun 2000 Ali berkahwin dengan Siti dan di…

Perjalanan Ke Perth Uruskan Harta Pusaka Pelanggan

Assalamualaikum

Testing, testing, testing..

Dah lama tidak menulis dalam blog ini kerana kesibukan tugas harian sebagai peguam. Memang benar kalau kita tidak melapangkan masa sudah tentu tiada masa. Errmm, salah sendiri la, no excuse.

Nantikan posting saya berserta gambar2 di Perth untuk tatapan.

Sekian Wassalam.

Wasiat Dalam Masyarakat Islam

Rata-rata rakyat Malaysia terutamanya yang beragama Islam hari ini kurang pengetahuan tentang wasiat. Wasiat sering disalahertikan di mana ramai yang beranggapan wasiat adalah kata-kata atau pesanan seseorang mengenai hartanya sebelum meninggal dunia. Sebenarnya, wasiat adalah dokumen bertulis yang mengandungi ikrar ataupun hajat seseorang yang dibuat ketika hayatnya ke atas harta atau manfaatnya untuk dilaksanakan selepas kematiannya. Masyarakat Islam harus sedar bahawa penulisan wasiat bukanlah bermatlamat untuk menidakkan hukum faraid. Penulisan wasiat bertujuan memudahkan proses pentadbiran dan pengagihan harta pusaka dan sekali gus nasib waris-waris dapat dipelihara. Berikut adalah antara masalah-masalah yang kerap timbul akibat ketiadaan wasiat: a) Proses pengagihan harta pusaka berlarutan sehingga bertahun-tahun
b) Nasib waris-waris tidak terbela khususnya anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah
c) Suami / isteri tidak mendapat bahagian harta sepencarian
d) Hutang tertunggak
e) P…